fbpx

Ako transformačná koučka a aromaterapeutka, je mojou vášňou podporovať ženy k spojeniu so svojím skutočným JA, hlboko vyživiť všetky oblasti a žiť v súlade s vlastnými hodnotami, darmi a pravdou – mimo stresu, úzkosti, nervozity, hanby či pocitu nedostatku alebo osamelosti. Čo keby sme si vybrali SEBA namiesto kritického posudzovania? Prítomnosť a úprímnosť namiesto perfekcionizmu? Cesta začína v nás…je to cesta inšpirácie, vitality a autenticity. Spolu, poďme nájsť cestu k vašej rovnováhe a radosti, aj s podporou krásnej aromaterapie 🙂

Menu